Dr. Mehmet Sürmeli'nin kişisel web sitesine hoşgeldiniz.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kur'an-ı Kerim' de İman Kavramı - 1

KUR’ANI KERİM’DE İMAN KAVRAMI - I

SUNUŞ

Kur’anıkerim’i baştan sona araştırdığımız zaman görürüz ki, Kur'an, Allah’ı tanıtan bir kitaptır. Bu tanıtım sadece varlıksal açıdan olmayıp; yaratması, emretmesi, isimleri ve nitelikleriyledir. Bu tanıtımın neticesinde kişi iman ederek mü’min olma vasfını kazanabilirse; vahyi çokça okumak suretiyle Allah’la bilgilenme temelli bir iletişim kurar. Bu iletişimini, O’nun isimlerinin anlamını hayatına katmak suretiyle ahlaki bir boyuta taşıdığı gibi ibadetleriyle de sürekli hale getirir.

Devamını oku...

Kur'ân-ı Kerim'de Velayet Kavramı

Kur'ân-ı Kerim'de Velayet Kavramı

Sunuş

İnsanların zihinsel tezkiyesini gerçekleştirip, otorite çatışması dediğimiz şirk hastalığına düşmemeleri için Kitap ve Peygamber gönderen Yüce Allah; sıhhatli düşünmenin anahtarı olan kavramları, göndermiş olduğu kitaplarında açıkladığı gibi peygamberlerine de açıklamasını yaptırmıştır. Bu gerçeğe bağlı olarak bize Kur'ân-ı Kerim'i gönderirken de "Kitabı ve onun pratiğini öğretmeyi, vahiy vasıtasıyla değişimi" esas kabul etmiştir. Zihin ve kalp açısından pozitif değişime uğramamızdaki temel kavramlardan biri de "Velayet" kavramıdır.

Devamını oku...

Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'te Hikmet

Kuran da hikmet kavramiKURAN- I KERİM VE SÜNNETTE

HİKMET

SUNUŞ

Kuran-ı Kerim ve sünnet insanların zihinsel yönden herhangi bir yanlışa düşmemeleri ve yanlışta ısrar etmemeleri için bir çok kavramın izahını yapmıştır. Vahyin amaçlarından birisi de insanların zihin dillerini düzeltmektir. Bu bağlamda şöyle bir tespit yapılabilir: Kuran-ı Kerim ve sünnet, kavramları açıklayarak insanların zihin dillerini düzeltmek için gelmiştir. Bu kavramlardan birisi de hikmet kavramıdır. Bu kavramın Kuran-ı Kerim’de ve sünnette çok değişik kullanılış biçimleri vardır.

Devamını oku...

Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'te Günah Kavramı

kuran ve sunnette gunah kavramiKUR’AN-I KERİM VE SÜNNETTE GÜNAH KAVRAMI

İnsanı Allah’tan perdeleyen her şey günah kavramıyla açıklanır.[1] Bu kavram, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin hadislerinde değişik biçimlerde ele alınmıştır. Kur’an-ı Kerim “günah” kavramını farklı kelimelerle anlatır ve günahı ifade eden bir çok kelime kullanır. Yüce Allah, “günah” kavramının anlam alanına giren kelimeleri, tespit edebildiğimiz kadarıyla şu ifadelerle bizlere bildirmiştir:

Devamını oku...

Allah'ın Nuruyla Bakmak; Basiret

Allahin nuruyla bakmak ve basiretALLAH (CC.)’IN NURUYLA BAKMAK; BASİRET

“Dünyaya bakmayı aşıp dünyayı görme noktasına ulaştığımızda neye talip olmamız gerektiğini de anlarız…”

İsmet Özel

Tüm peygamberlerin en temel görevlerinden biri de ümmetlerine kavramların anlamlarını açıklamaktır. Hz. Peygamber de bu çerçevede ümmetine, Kur’an-ı Kerim’deki garip kelimeleri, mücmel ifadeleri ve kavramları en güzel biçimde açıklamak[1] suretiyle onlar arasında bir zihin dili oluşturmuştur. Kavram dili oluşmayan bir toplum birbiriyle zihin ve gönül bağlamında anlaşamadığı gibi hayatı da hikmetli bir şekilde anlamlandıramaz.

Devamını oku...

Dr. Mehmet Sürmeli Hocanın Biyografisi

1957 yılında Kayseri/Yahyalı’da doğdu.İlk öğrenimini Yahyalı’da, orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı.Yüksek öğrenimini Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünden 1979 yılında mezun olarak ikmal etti. Kayseri/Yahyalı ,Sivas ve Ankara’da öğrertmenlik yaptı. Cumhuriyet Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında ‘Kur’an’da Velayet Kavramı’ çalışmasıyla yüksek lisans(1996); Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde de ‘Sahabenin Kur’an Anlayışı’ adlı teziyle 2003 yılında doktora yaptı. 1998-2007 yıllarında Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde dini terimler sözlüğü yazma ve ders programlarının yenilenmesi komisyonlarında görev aldı.  Uzun süre Yeni Dünya Dergisi’nde makaleleri yayınlandı. Türkiye’nin birçok yerinde ilmi konferanslar veridi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayınlanmış eserleri şunlardır:

1-Tevhid Risalesi

2-Nebevi Zühd

3- Kur’an’da Velayet Kavramı

4-Gaye İnsan Hz.Muhammed(s.a.v.)

5-Muhammed Suresi 19. Ayet Tefsiri

6-Sahabenin Kur’an Anlayışı

7-Beş Terim

8-Hz. Peygamber’in Kur’an Anlayışı

9-Nasıl İman Edelim (Kur’an ve Sünnette İmanın Hakikati)

10-Dini Terimler Sözlüğü (ortak çalışma)

Yayına hazır olanlar:

1-Vuslatın Önündeki Engeller-Usül Denemesi-

2-Haram Kazanç yolları ve Kaçınmanın Önemi

3-Sure Özetleri

4-Makaleler

5-Hayatın diğer Adı Cihad

6-İslami Kimliği Korumak

KONFERANSLARINDAN BAZILARI:

1-Hz. Ömer’in Kur’an Anlayışı

2-Abdullah b. Mes’ud’un Kur’an Anlayışı

3-Hz. Peygamber’in Tefsir Metodu

5-Hz. Nuh Kıssasında Davet Fıkhı

6-Hz. İbrahim Davet Fıkhı

7-Hz. Yusuf Kıssasında Davet Fıkhı

8-Hz. Musa Kıssasında Davet Fıkhı

9-Vuslat(1.2.3.4.)

10-Hz. Peygamber’in Davet Yöntemi

11-Allah Katında Tek Din İslamdır

12-İrtidat ve Fıkhi Sonuçları

13-İslam’a Göre Mutlu Bir Aile Nasıl Kurulur

14-Kur’an ve Sünnete Göre Çocuk Eğitimi

15-Hz. Peygamber’in Sünnetinin Bağlayıcılığı

16-Fakirlik Problemine Karşı İslam’ın Çözüm Önerileri

17-Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed(s.a.v.)

18-İsra Suresinde Ahlak Bildirgesi ve Medine İslam Toplumu

19-Hz. Muhammed’in Risaletine İman Edilmeden Müslüman Olunamaz

20-Kur’anı Doğru Anlamanın Yöntemi

Sayfa 8 / 8

BURADASINIZ Anasayfa