Dr. Mehmet Sürmeli'nin kişisel web sitesine hoşgeldiniz.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Allah'ın Nuruyla Bakmak; Basiret

e-Posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfEn iyi 

Allahin nuruyla bakmak ve basiretALLAH (CC.)’IN NURUYLA BAKMAK; BASİRET

“Dünyaya bakmayı aşıp dünyayı görme noktasına ulaştığımızda neye talip olmamız gerektiğini de anlarız…”

İsmet Özel

Tüm peygamberlerin en temel görevlerinden biri de ümmetlerine kavramların anlamlarını açıklamaktır. Hz. Peygamber de bu çerçevede ümmetine, Kur’an-ı Kerim’deki garip kelimeleri, mücmel ifadeleri ve kavramları en güzel biçimde açıklamak[1] suretiyle onlar arasında bir zihin dili oluşturmuştur. Kavram dili oluşmayan bir toplum birbiriyle zihin ve gönül bağlamında anlaşamadığı gibi hayatı da hikmetli bir şekilde anlamlandıramaz.

Son Güncelleme: Perşembe, 21 Ekim 2010 03:00

MUHAMMED SURESİ’NİN 19. AYETİNİN İÇERDİĞİ SÖZCÜK VE KAVRAMLAR

e-Posta Yazdır PDF

A- MUHAMMED SURESİ’NİN 19. AYETİNİN İÇERDİĞİ SÖZCÜK VE KAVRAMLAR

1-KELİME-İ TEVHİD

İnsanlar daha ruhlar âlemindeyken Allahuteala’nın hayatı yaratıp yönlendirmedeki eşsizliğini kabul etmişlerdi. İnsanların bu kabulleniş durumlarını ve Allah’la aralarındaki sözleşmelerinin ne şekilde olduğunu bizlere şu ayet-i kerime çok açık olarak haber vermektedir: “Rabbin, Ademoğullarından bellerinden zürriyetlerini almış ve : “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye onları kendilerine şahit tutmuştu. Onlar, “Evet buna şahidiz.” dediler… Yaratılmışlardan hiçbirisi dışta kalmamak üzere Allah’ın (c.) “Rububiyyet”ini kabullendiklerini, bu ayette görüldüğü gibi ikrar etmişlerdir.

Son Güncelleme: Salı, 18 Ocak 2011 01:20

Kur'an-ı Kerim' de İman Kavramı - 2

e-Posta Yazdır PDF

KUR’ANIKERİM’DE İMAN KAVRAMI -II

Kamil imanı elde etmenin bir takım yolları vardır. Bu yolları Kur’an ve Sünnet eksenli olarak şu şekilde açıklayabiliriz:1. Allah’ın yaratmada ve emretmede teki olduğuna ve Hz. Peygamberin elçiliğine iman etmek.ii İman bakımından Allah’la elçisi arasında ve elçilerin birbirleri arasında ayrım yapmamak.iii İman etme açısından elçiler arasında ayırım yapmak suçtur. Kur’an bu ayrımı yapanlara “gerçek kafir” ifadesini kullanır. (Bkz: 4/Nisa 150-151)

Son Güncelleme: Perşembe, 21 Ekim 2010 02:56

MUHAMMED SÛRESİ 19. AYET'İNİN TEFSİRİ GİRİŞ BÖLÜMÜ

e-Posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 

MUHAMMED SÛRESİ 19. AYET'İNİN TEFSİRİ

GİRİŞ

Tevhid dediğimiz, “yaratmada ve emretmede” yalnızca Allah’ı kabul etme1 makamı, kulun Allah’a vuslatta başlaması gereken ilk makamdır. Bütün Peygamberler, insanları Allahuteala’yı tek ve eşsiz kabul etmeye, ibadetleri de sadece onun hoşnutluğunu kazanmak için yapmaya çağırmışlardır.2 Peygamberlerin, tevhidi ilan noktasında odaklaşan bu çağrılarını Kur’an-ı Kerim şu şekilde bizlere aktarmaktadır: “And olsun ki biz, “Allah’a kulluk edin ve Tağut’tan sakının” diye (emretmeleri için) her ümmete bir Peygamber gönderdik...3 bu bağlamda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Hz. Muhammed’in (s.) çağrısının özünü de Allah’ın birliğini âlemlere duyurma oluşturmaktadır.

Son Güncelleme: Perşembe, 23 Aralık 2010 14:23

Kur'an-ı Kerim' de İman Kavramı - 1

e-Posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 

KUR’ANI KERİM’DE İMAN KAVRAMI - I

SUNUŞ

Kur’anıkerim’i baştan sona araştırdığımız zaman görürüz ki, Kur'an, Allah’ı tanıtan bir kitaptır. Bu tanıtım sadece varlıksal açıdan olmayıp; yaratması, emretmesi, isimleri ve nitelikleriyledir. Bu tanıtımın neticesinde kişi iman ederek mü’min olma vasfını kazanabilirse; vahyi çokça okumak suretiyle Allah’la bilgilenme temelli bir iletişim kurar. Bu iletişimini, O’nun isimlerinin anlamını hayatına katmak suretiyle ahlaki bir boyuta taşıdığı gibi ibadetleriyle de sürekli hale getirir.

Son Güncelleme: Perşembe, 21 Ekim 2010 02:58

Sahabe gibi Kur'an-ı kerim'i ve İslam'ı yaşayabilmenin sırrı

e-Posta Yazdır PDF

islami sahabe gibi yasayabilmenin sirri

SAHABE GİBİ KURAN-I KERİM’İ VE İSLAMI YAŞAYABİLMENİN SIRRI

Kur’an-ı Kerim’deki “Ey İnsanlar!” ve “Ey iman edenler” şeklindeki ifade biçimlerinden, onun bir hitap kitlesinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür hitap tarzları, Allah’ın insanlarla kurmuş olduğu iletişimle alâkalıdır. İnsanlardan mutlak doğruyu bulmalarını isteyen Allah Teala, insanların doğru üzerinde sebat etmeleri ve sebatlarını bir daha doğrudan ayrılmayacak bir bilinç düzeyine taşımaları için, ibadetlerle ilgili hükümlerini indirmiştir.

Son Güncelleme: Perşembe, 21 Ekim 2010 03:00

Sayfa 3 / 3

BURADASINIZ Makaleleri